Simonsen, Kristina, og Gitte Wichmann-Hansen. “Udvikling Af Studerendes selvstændighed: Stilladsering I Bachelorvejledning”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 14, no. 27 (oktober 4, 2019): 136-154. Set marts 7, 2021. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/111028.