Simonsen, Kristina, og Gitte Wichmann-Hansen. “Udvikling Af Studerendes selvstændighed: Stilladsering I Bachelorvejledning”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15, no. 27 (oktober 4, 2019): 136-154. Set juni 3, 2020. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/111028.