Thøgersen, Jacob, og Anita Dybdal. “Studerendes Forventninger Til Specialevejledning Og Specialevejledere – En surveyundersøgelse”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15, no. 28 (marts 31, 2020): 182–209. Set marts 3, 2024. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/109048.