Kirkeby, Carsten, og Claus Thorp Hansen. “Blended Learning for Korte Og Specialiserede undervisningsforløb”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 13, no. 25 (september 28, 2018): 107–119. Set februar 28, 2024. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/104486.