Langhorn, Rebecca, Charlotte R. Bjørnvad, Anne Marie Fog-Larsen, Jakob L. Willesen, Michael May, og Rikke Langebæk. “A Virtual Veterinary Emergency Clinic – Investigation of students’ Perceptions and Self-Efficacy Beliefs”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 13, no. 25 (september 28, 2018): 120–133. Set marts 1, 2024. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/103936.