Holmegaard, H. T., L. M. Madsen, og L. Ulriksen. “Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 9, nr. 16, marts 2014, s. 44-57, doi:10.7146/dut.v9i16.8832.