Holmegaard, H., L. Madsen, og L. Ulriksen. “Når Forventningerne Ikke Stemmer Overens Med Virkeligheden. En undersøgelse Af De Studerendes Valg Og Strategier I Overgangen Til De længere videregående Teknat-Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Bd. 9, nr. 16, marts 2014, s. 44-57, https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832.