Rebsdorf, S. O. “Test Af Studerendes begrebsforståelse”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 1, nr. 1, marts 2006, s. 26-30, https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5670.