Holm, A. L. “Overvejelser Om prøver”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 1, nr. 1, marts 2006, s. 13-17, https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5668.