Schmidt, E. “Bedømmelsens Kompleksitet”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 1, nr. 1, marts 2006, s. 6-12, https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5667.