Rienecker, L., og R. Troelsen. “Bedømmelse Og Censur”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 1, nr. 1, marts 2006, s. 4-5, https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5666.