Bager, L. T. “Cafemodellen: Anerkendende Feedback I Projektgrupper”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 3, nr. 6, november 2008, s. 10-14, doi:10.7146/dut.v3i6.5603.