Andersen, L. B. “Styrket Feedback Gennem Studerendes Selvevaluering”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 11, nr. 21, oktober 2016, s. 9-20, doi:10.7146/dut.v11i21.23228.