Godsk, M. “DUT Guide: Learning Design As an Educational Development Methodology”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 18, nr. 35, november 2023, doi:10.7146/dut.v18i35.141522.