Jensen, H. N. “Pædagogisk Kompetenceudvikling På De videregående Uddannelser”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 18, nr. 34, maj 2023, s. 74-77, doi:10.7146/dut.v18i34.136298.