Rasmussen, B., og L. S. Jensen. “Musik- Og Kunstfestival Som praksisnært læringsmiljø I ingeniøruddannelse”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 15, nr. 28, marts 2020, s. 31-50, doi:10.7146/dut.v15i28.112577.