Simonsen, K., og G. Wichmann-Hansen. “Udvikling Af Studerendes selvstændighed: Stilladsering I Bachelorvejledning”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Bd. 14, nr. 27, oktober 2019, s. 136-54, https://tidsskrift.dk/dut/article/view/111028.