Thøgersen, J., og A. Dybdal. “Studerendes Forventninger Til Specialevejledning Og Specialevejledere – En surveyundersøgelse”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 15, nr. 28, marts 2020, s. 182-09, doi:10.7146/dut.v15i28.109048.