Kirkeby, C., og C. T. Hansen. “Blended Learning for Korte Og Specialiserede undervisningsforløb”. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, bd. 13, nr. 25, september 2018, s. 107-19, doi:10.7146/dut.v13i25.104486.