[1]
A. Juul Nielsen og S. Vallgårda, “Tværfaglighed som ideal og praksis – folkesundhedsvidenskabelige erfaringer i at uddanne på tværs af faggrænser”, DUT, bd. 9, nr. 16, s. 113–123, mar. 2014.