[1]
H. T. Holmegaard, L. M. Madsen, og L. Ulriksen, “Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser”, DUT, bd. 9, nr. 16, s. 44–57, mar. 2014.