[1]
C. Michelsen og N. R. Dyrberg, “Trefasemodellen – didaktisk planlægning af lokalprogression”, DUT, bd. 9, nr. 16, s. 18–30, mar. 2014.