[1]
L. Hjorth Christensen, “Dansk på stedet - skitse til en omgivelsesforankret læringsmetode”, DUT, bd. 7, nr. 13, s. 27–40, sep. 2012.