[1]
N. B. Dohn, “Karaktergivning – intuitiv ekspertise eller ‘viden i praksis’?”, DUT, bd. 1, nr. 1, s. 38–46, mar. 2006.