[1]
M. Hermansen, “Evaluering og studieordninger”, DUT, bd. 1, nr. 1, s. 31–32, mar. 2006.