[1]
A. L. Holm, “Overvejelser om prøver”, DUT, bd. 1, nr. 1, s. 13–17, mar. 2006.