[1]
L. T. Bager, “Cafemodellen: Anerkendende feedback i projektgrupper”, DUT, bd. 3, nr. 6, s. 10–14, nov. 2008.