[1]
J. Grøndahl Glavind, D. Graversgaard Hansen, og S. Bang-Kristjansen, “Social ulighed på professionsbacheloruddannelser”, DUT, bd. 19, nr. 36, maj 2024.