[1]
K. Simonsen og G. Wichmann-Hansen, “Udvikling af studerendes selvstændighed: Stilladsering i bachelorvejledning”, DUT, bd. 14, nr. 27, s. 136-154, okt. 2019.