[1]
J. Thøgersen og A. Dybdal, “Studerendes forventninger til specialevejledning og specialevejledere – en surveyundersøgelse”, DUT, bd. 15, nr. 28, s. 182–209, mar. 2020.