Jensen, L. B., Jacobsen, K. A. og Husen, K. J. (2018) “Barrierer for det gode ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), s. 71–90. doi: 10.7146/dut.v13i25.96698.