Holmegaard, H. T., Madsen, L. M. og Ulriksen, L. (2014) “Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), s. 44–57. doi: 10.7146/dut.v9i16.8832.