Holmegaard, H., Madsen, L. og Ulriksen, L. (2014) “Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), s. 44-57. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832 (Set: 23oktober2019).