Bager, L. (2014) “Progression og underviserkompetencer”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), s. 31-43. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8419 (Set: 7juli2020).