Keiding, T. (2012) “Del af eller uden for fællesskabet? – Rummet som medskaber af uformelle læreprocesser”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(13), s. 41-53. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5888 (Set: 28januar2020).