Nielsen, V., Andersen, L. og Petersen, M. (2012) “Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(12), s. 58-69. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5860 (Set: 16december2019).