Rienecker et al., L. (2006) “Kalender”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), s. 47–49. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5674 (Set: 11maj2021).