Schmidt, J. (2006) “Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), s. 33-37. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5672 (Set: 24februar2021).