Rebsdorf, S. O. (2006) “Test af studerendes begrebsforståelse”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), s. 26–30. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5670 (Set: 11maj2021).