Holm, A. L. (2006) “Overvejelser om prøver”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), s. 13–17. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5668 (Set: 11maj2021).