Schmidt, E. (2006) “Bedømmelsens kompleksitet”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), s. 6–12. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5667 (Set: 11maj2021).