Rienecker, L. og Troelsen, R. (2006) “Bedømmelse og censur”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), s. 4–5. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5666 (Set: 11maj2021).