Stenalt, M. og Jensen, T. (2008) “Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(5), s. 10-15. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5614 (Set: 20juli2019).