Jensen, H. N. (2008) “Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning!”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(6), s. 15–20. doi: 10.7146/dut.v3i6.5604.