Holmegaard, H. T. (2017) “Fra studie til arbejdsliv”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 12(22). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/24633 (Set: 6maj2021).