Hvass, H. og Heger, S. (2017) “Overlevelsestrategi for vejledere: Tag retorikken med i vejledningen”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 12(22). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/24219 (Set: 19september2021).