Møller, J. E., Pociunas, G. og Dahl, M. R. (2016) “Det sundhedsprofessionelle kommunikationshjul – udviklingen af et narrativt digitalt læringsobjekt”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), s. 166–176. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/23262 (Set: 11maj2021).