Jensen, J. B. (2016) “Analytisk musiklytning og udvikling af universitetsstuderendes kompetencer inden for kvalitativ forskning”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), s. 84–96. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/23204 (Set: 8maj2021).