Jensen, H. N. (2023) “Pædagogisk kompetenceudvikling på de videregående uddannelser”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 18(34), s. 74–77. doi: 10.7146/dut.v18i34.136298.