Mathiasen, H. (2020) “Digitale teknologier i dansk universitetsundervisning – et didaktisk perspektiv”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), s. 1–5. doi: 10.7146/dut.v15i28.116582.