Hilli, C., Nørgård, R. og Aaen, J. (2019) “Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(27), s. 66-82. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/112644 (Set: 14april2021).